Kr. Himmelfartsdag gudstjeneste v. Olafur F. Olafsson.kl.10.00. Mulighed for fællesspisning - Nordsjællands Valgmenighed

 

Herre, frels mig!

Matt.14,30

Med mellemrum fører Herren sine disciple tilbage til udgangspunktet. Vi kan også sige, at han fører dem helt ned til nulpunktet. Det er til det sted, hvor Herren drager dig op fra fordærvelsens grav, op fra slam og dynd og sætter dine fødder på forsoningens klippe.

Da fører han dig helt derud, hvor din bøn bliver et nødskrig: Herre, frels mig! Du er bragt i en stilling, hvor det står dig helt klart, at han alene må frelse dig. Gør han ikke det, er du redningsløst fortabt.

Måske spørger du, hvorfor Herren tillader, at du kommer så langt ud? Det er for at give dig en fornyet erfaring af, hvad der ligger i ordet frelse.

At lære at påkalde Herren som sit eneste håb er ikke resultat af tanker ved et skrivebord. Det læres i den nød, hvor dit livs grundvolde vakler. Når lyset omkring dig er nat, og du føler, at mørket skjuler dig, kommer Jesus til dig vandrende på de oprørte vande. Da rækker han sin gennemborede frelserhånd mod dig, griber dig og trækker dig op, og han giver din tro en dybere erfaring af, at hans øje våger over dig, hans varme frelserhjerte banker for dig, han lægger dig på sine skuldre, og han bærer dig hele vejen hjem.

(Fra "Det er fuldbragt" af Hans Erik Nissen, Logos 2008)


 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi-twJDPmgov7TJQMkZi-WJUAD-elJvENUO_vH96l9e-mXemrWwA

Konso og Bansko

Læs mere om vores venskabsmenigheder her

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

17/05/2015 10:00
Rom.5,8 og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans.