Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt

Joh 6,29

Du kan beslutte dig til at tro. Når du hører noget, kan du sige: Det tror jeg på! Men en sådan tro er din gerning og ikke en frelsende tro. Det er en for- standstro eller en viljestro, men ikke en hjertetro. Med hjertetroen forholder det sig, som Luther skrver i sin katekismus: "Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft eller kraft kan komme til Kristus Jesus, min Herre, eller tro ham". Troen er en gave. Og det er en gave til dig. Men hvordan skal du få den?

Gør som du ellers gør, når du ved, at der ligger en gave og venter på dig. Bed om at få den. Begynd med at fortælle din Far, hvor hjælpeløs du er. Giver han dig ikke troen, er du fortabt. Du kan ikke tage den selv. Du må få den fra himlen. Så må du vente på Herren. Men det skal du ikke gøre uvirksomt. Hør Herrens ord. Hør Herrens ord. Hør Herrens ord. 'I'roen kommer af det, du hører.

Og bed om Helligånden. Det er ham, der gør Ordet levende for dit hjerte. Han tænder lyset. Han lader dig høre de velsignede ord helt ind i dit inderste: Frygt ikke, jeg kalder dig ved navn - du er min! Og dit hjerte svarer: "Din, o, Jesus, din at være er min lyst og al min ære". Så er Guds gerning sket i dit hjerte.

(Fra "Han er vor fred" af Hans Erik Nissen, Logos 2005)


 

 

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

19/10/2014 10:00
2.Tim.4,18 Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen.