Han er vor fred

Ef.2,34

Måske er dagen i dag lige så almindelig som tusinde andre. Alligevel er det en forunderlig dag. For han er din fred. Din sjæl får lov at hvile i Jesus og alt det, han er for dig. Du er inde i en lykke, der ikke kan sammenlignes med noget andet. Du er intet mindre end salig. Din sjæl er omsluttet af det evige, for det er evigt liv at kende Gud og hans søn.
Det kan også være, at dagen i dag bliver en af dem, der sætter skel. Sådanne dage kommer. Der bliver et før og et efter. På sådanne dage er det vigtigt, at du siger det til dit hjerte, som Gud har sagt i sit ord. Du må ikke glemme, at selv om meget bliver anderledes, er der alligevel ét, der ikke bliver det: Han er din fred.
Selv om du rammes af hårde slag. Selv om du ikke kan holde tårerne tilbage. Ja, selv om du skal stå ved en åben grav, så har du alligevel fred. Og det er ikke en hvilken som helst fred. Den er himmelsk. Din fred er lige så dyb som guddomsfvlden i Jesus. Intet kan rokke den. Jesus står inde for den med sit offer for dig. Det gælder ikke alene på jord. Det gælder også i himlen. Jesus som din fred er de ørnevinger, der løfter og bærer dig i både tid og evighed.

(Fra "Han er vor fred" af Hans Erik Nissen, Logos 2005)


 

 

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

28/09/2014 10:00
Ordsp.2,5-7 ..da forstår du, hvad det er at frygte Herren, da opnår du kundskab om Gud. For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed; han har forråd af fornuft til de retskafne, han er skjold for dem, der vandrer retsindigt;