LØRDAG 26. NOVEMBER "De 4 Årstider" KL.14.00

Nordsjællands Valgmenighed, Melbyvej 90, Melby

Ordineret præst søges til Nordsjællands Valgmenighed i Melby

Nordsjællands Valgmenighed, beliggende Melbyvej 90, 3370 Melby, søger ny præst. Efter menighedens hyrde, Hans Erik Nissens bortgang, søger Nordsjællands Valgmenighed nu en bibeltro, ordineret præst, som har sit fundament i den evangelisk-lutherske tro.

Hvem er vi?
• En bibeltro, mindre men velbesøgt menighed, med et tæt og varmt fællesskab, der tror på Jesus alene som vores frelser.
• Som valgmenighed er vi en del af folkekirken, men ellers uafhængig af organisationer.
• Der er ingen øvrige lønnede medarbejdere. Medlemmerne varetager frivilligt det praktiske arbejde som organist, kirketjenere, kasserer,      rengøring osv.

Hvad kan vi tilbyde?
 • En deltidsstilling for en præst med tiltrædelse d. 1. januar 2017 eller senere.
 • Embedet er nomineret til maximalt 50%, uden bopælspligt. Dog har præsten mulighed for overnatning og midlertidig bolig i et lokale, der ligger    i forlængelse af kirkesalen. Hvad forventer vi af vores nye præst?
 • Så mange gudstjenester som muligt med prædiken og altergang. Vi anvender den folkekirkelige liturgi.
 • Pga. menighedens nuværende gennemsnitsalder er der for tiden tale om ganske få kirkelige tjenester som konfirmationer, barnedåb og  bryllupper.
• Samtaler og sjælesorg med menigheden.
• Deltagelse i bestyrelses- og eventuelt provstimøder.

Prædikenerne bliver optaget og lagt ud på valgmenighedens hjemmeside.

Ansøgning sendes inden den 1. dec. 2016.
 Til formand Albert Nielsen, c/o Nordsjællands Valgmenighed, Melbyvej 90, 3370 Melby,
 eller på albnielsen@gmail.com.

Gør mig nu rede..

Fillip Kofod har sat musik, til dette vers som Hans Erik citerede så ofte.
du kan høre det her https://www.youtube.com/watch?v=IfTosZV-FA8

Benedicte er kommet hjem til Gud.

Benedicte er kommet hjem til Gud. I søndags d.14 august kl. 17 sov hun stille ind –uden smerter og med en vished om, at Jesus og Hans Erik stod og tog imod hende på den anden side. Her på Jorden ville hun have fyldt 85 år på fredag, men Gud ville det anderledes.En måned efter, at Hans Erik Nissen havde sagt ja til at blive kaldet som præst til os, fik Benedicte konstateret kræft, og fik at vide, at hun kun havde ca. 6 måneder tilbage at leve i. Sådan gik det som bekendt ikke. ...

Gudstjenster/ møder
i Nordsjællands Valgmenighed

Vi kender ikke fremtiden for Nordsjællands Valgemenighed, men Vi beder Gud om at vise vej.  I den kommende tid vil vi have skiftende forkynder, der er allerede nogle stykker der har sagt ja, til at komme og dele Guds ord med os! Det glæder Vi os over.

Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder

Gal 4,26

Det himmelske Jerusalem er din mor. Vi ville næppe kalde Jerusalem det, hvis det ikke stod i Bibelen. Det er så fjernt fra vores tankegang.

For mange af os er der hjælp i at tænke på vor jordiske mor. Hun har ledt os ind i megen åndelig og jordisk velsignelse., men det samme gælder i endnu højere grad vor himmelske.

Først og fremmest gør hun dig fri. Hos hende gælder evangeliet alene. Derfor løser hun dig fra alle krav og lader dig leve i Sønnens frihed. Hun bryder også de mange bånd, der binder dig til denne verden. Hun lader dig være barn, som hver dag må hen og se i din Faders hånd for at få til den dags behov. Det er en øvelse, du ikke tager skade af!

Når Jerusalem kaldes din mor, minder det dig om, at du som pilgrim er fremmed og udlænding på jord. Men rejsen gennem livet er velsignet. Det er jo en hjemrejse, hvor lysskæret fra den hellige stad skinner ind over din sjæl. Snart skal dine fødder stå i Jerusalem. Du kommer ikke som fremmed. Du er ventet. Jesus har beredt dig plads. Hvordan vil du reagere? Mon ikke dit hjerte vil juble: Nu er jeg fremme. Her hører jeg til. Her har jeg hjemme!

(Nogle af "ugeandagterne" har tidligere været bragt i den norske avis "Dagen" )

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi-twJDPmgov7TJQMkZi-WJUAD-elJvENUO_vH96l9e-mXemrWwA

Konso og Bansko

Læs mere om vores venskabsmenigheder her

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

25/12/2015 10:00
Zak 9,11-12 For dit pagtsblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Vend tilbage til borgen, I fanger, der har håb! I dag er der en, der forkynder: »Jeg giver dig igen i dobbelt mål.«