Kristus er alt

Kol. 3,11

Livet er en forunderlig gave! Hver eneste dag overøser Herren os med velgerninger. Han giver og giver og giver igen. Men at leve er også at tabe. Ind i mellem er tabene rystende. Efter dem bliver livet på jord aldrig som før.

Så er der alle de indre tab. Når Guds ånd kaster sit klare og afslørende lys ind i hjertets inderste, er det slut med egen renhed, hellighed og ære. Da er du inde i det åndelige sammenbrud, hvor håbet om frelse udslukkes.

Ind i dit tab rækker Herren dig tre ord. Det er ordene: Kristus er alt! De ord betyder ikke, at du skal lukke Jesus ind i det, som ligger i grus. Han er dér allerede! Og du må lade ham være, hvad han i sandhed er: Alt!

Når Jesus er alt for troen, er det ikke ensbetydende med, at nu er det forbi med tab og sorg, men midt i smerten og sorgen står Jesus. Han er der ikke som en tavs tilskuer. Han er inde i det smertelige og gennemtrænger det. Når du ser Jesus midt i det, der gør så usigeligt ondt, må du give efter for dit hjertes tak for Jesus. Jo mere du takker for ham, desto stærkere lyser, varmer og bærer ordene: Kristus er alt!

(Fra "Han er vor fred" af Hans Erik Nissen, Logos 2005)


 

 

 

Konso

I juledagene samler vi ind til vores venskabsmenighed i Konso, og denne gang gårindsamlingen specielt til opbygningerne af nye kirkebygninger og reparation af de gamle. 

På grund af akut pengemangel er menigheden ikke i stand til at betale løn tilbygningsarbejderne, og derfor vil ethvert bidrag fra os blive modtaget med taknemlighed.

 

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

01/03/2015 10:00
Sl.139,4-6 Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.