Hans Erik Nissen prædiker i September
Hans Erik Nissen har fået konstateret kræft i rygsøjlen, og er ikke rask. Han ønsker dog forsat at komme i menigheden, og dele Guds Ord.
Vi lægger Hans Erik og familien i Guds Hånd!

Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld

Gal 3,13

Dette er et af Bibelens mest rystende og mest velsignede vers. Vi er løskøbt fra lovens forbandelse, og den er Guds forbandelse. For Gud er der ingen forskel på os. Vel er der det i det ydre, men indvendigt er vi ens. Menneskehjertets higen og tragten er ond i Guds øjne. Hjertet er et kildevæld, som det onde udgår fra. Det er baggrunden for Guds forbandelsesdom.

Det velsignede er, at du kan frikøbes fra det, du aldrig kan arbejde dig fri af. Havde det ikke været tilfældet, ville ikke en eneste af os kunne blive frelst. Men sådan har Gud en frelsesplan, der er bestemt af hans vidunderlige hjerte.

Den pris, der måtte betales, er rystende. Jesus, den helt rene, som selv er Gud, måtte blive det, han skulle købe os fri fra. Han blev en forbandelse. Lovens forbandelse. Guds forbandelse. Og han blev det fuldt ud. Det ligger bag hans fortvivlede råb: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men bag det ligger også din frikøbelse. Du er virkelig fri. Sønnen blev forbandet i stedet for dig. Prisen er betalt. Jesus har købt dig. Du er hans ejendom.

(Uge 42 - 2015)

(Nogle af "ugeandagterne" har tidligere været bragt i den norske avis "Dagen" )

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi-twJDPmgov7TJQMkZi-WJUAD-elJvENUO_vH96l9e-mXemrWwA

Konso og Bansko

Læs mere om vores venskabsmenigheder her

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

11/10/2015 10:00
Jer 33,8 Jeg renser dem for al den skyld, de pådrog sig, da de syndede imod mig, og jeg tilgiver dem alle de synder, de begik imod mig, da de brød med mig.