Konso

I juledagene samler vi ind til vores venskabsmenighed i Konso, og denne gang gårindsamlingen specielt til opbygningerne af nye kirkebygninger og reparation af de gamle.
På grund af akut pengemangel er menigheden ikke i stand til at betale løn tilbygningsarbejderne, og derfor vil ethvert bidrag fra os blive modtaget med taknemlighed.
 

Gudstjenester m.m. 2014

søndag d. 14. er der naturligvis gudstjeneste ved Hans Erik Nissen kl. 10.00 og
bagefter er der julestue med kaffebord med æbleskiver og julehistorier.
Gudstjenesterne i julen er: D.24.: kl. 15.00 – 16.00, d. 25. kl. 10.00 – 11.30, d. 26.
kl.10.00 -11.30 og d. 28. kl. 10.00 – 11.30.
Torsdag d. 1. januar er der nytårsgudstjeneste kl 16.00 – 17.00. Vel mødt.
 

Den tro, som er virket ved Jesu navn

Ap.G.3,16

Kunne du spørge disciplen Johannes, hvordan han kom til tro, er det muligt, han ville svare: "Jeg var sammen med Jesus. Jeg så ham, jeg betragtede ham, jeg rørte ved ham. Stille gav Guds ånd mig forvisningen om, at Jesus er synderes frelser, og så kom troen af sig selv. Jeg kunne ikke være Guds søn så nær uden at komme til tro på ham. Han skabte ganske enkelt tilliden i mit hjerte". Sådan er det også for dig. Får Bibelens Jesus lov til at fylde meget i tanke og sind, kommer og vokser troen.
Mange er mere optaget af tro eller mangel på tro end af at være vendt mod Jesus. Så går det, som der står i strofen: "Jeg så på troen, og troen svandt." Men du må ikke standse der! Du må have de næste ord med: "Jeg så på Jesus, og troen vandt!" Jesus er nemlig troens ophavsmand, og han er også dens fuldender.
Troen er som en blomst. Den vender sig mod solen. Samtidig er den mere end en blomst. Troen bliver nemlig skabt ved selve solen. Solen er Jesus. Og solen skinner! Den skinner helt ind dit hjerte! I troens ríge liv erfarer du, at jo mere Jesus er for dig, jo mindre tænker du på din egen tro. Jesus fylder det hele, alt drejer sig om ham!

(Fra "Han er vor fred" af Hans Erik Nissen, Logos 2005)


 

 

Kontakt

Nordsjællands Valgmenighed

Melbyvej 90 3370 Melby

konto og SE-nummer

Nordea bank:
Nordea Bank reg. 5501   7561 137 824
SE nummer: 31 -8 54527  

Bibelvers

Bibelvers

14/12/2014 10:00
Sl.27,13-14 Men jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land. Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!