Hans Erik Nissen, Pastor, Melby, fylder 75 i dag.

09/05/2013 14:48

75 Hans Erik Nissen

 

Hans Erik Nissen, Pastor, Melby, fylder 75 i dag. På sin fødselsdag, Kristi himmelfartsdag, står Hans Erik Nissen som sædvanlig på prædikestolen i Nordsjællands Valgmenigheds Menighedshus i Melby.

For fødselaren er engageret – ikke kun som præst, også som forfatter, skribent og en yderst efterspurgt foredragsholder i hele Norden.

Han blev cand.theol i 1965 og var sognepræst i Emdrup indtil 1970. Forfatterskabet omfatter blandt andet andagtsbogen 'Ét er nødvendigt' fra 2008. Den er genoptrykt på engelsk og rumænsk af Dansk Balkan Mission.

Hans Erik Nissens fortid som lærer og forstander på Luthersk Missions Højskole i Hillerød i 33 år frem til 2003 fornægter sig ikke, for budskabet, han er kommet med, ligger ham på sinde.